i-quip | creative advice


i-quip?

Zoals u ziet is i-quip afgeleid van 'equiperen' [uitrusten met, toerusten met, bemannen] en wel op gebied van internet.

Gert-Jan Wientjens

In de afgelopen ruim 25 jaar heeft Gert-Jan Wientjens van i-quip veel en uiteenlopende ervaring opgedaan bij een grote diversiteit aan bedrijven, overheden en instanties.

Gert-Jan
Wientjens
© 2007
i-quip.nl

Aanvankelijk in een rol als researchanalist bij een leukemie-studie van het Koningin Wilhelmina Fonds (Nederlandse Kankerbestrijding).
Later als milieukundige voor Meurs Milieumanagementten dienste van het Ministerie van VROM op gebied van chemische afvalstoffen.

   

Nadien als afval- en asbestdeskundige voor een milieudienst, als strategisch beleidsadviseur op gebied van afval- en reststoffen, afvalwater en de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen.
Meer commericeel vanuit acquisitie en sales van milieuvriendelijke, waterpasserende Porodur bestrating voor Holcim Nederland en nu als vestigings- en accountmanager voor CT-Plus b.v. te Waalre en als adviseur contractmanagement bij Rijkswaterstaat (Apeldoorn en Arnhem).

Kortom, inmiddels een brede loopbaan - met 'het algemeen belang' als rode draad - en veel (levens)ervaring. En altijd met oog voor tastbaar resultaat & praktisch nut.

creative advice

Gezien de aard van deze werkzaamheden zijn wij gespecialiseerd in creatieve advisering in de breedste zin van het woord. Dit omvat ook coaching van medewerkers en MKB-bedrijven. Onze creativiteit wordt gecombineerd met de expertise van diverse consultancy- en adviesbureaus uit ons relatienetwerk. Dit levert soms verrassende, maar o zo functionele, praktisch toepasbare oplossingen voor uw problematiek op.

gedragscode en algemene voorwaarden

Gezien i-quip 'maatschappelijk verantwoord' wil ondernemen (MVO) met oog voor mens en milieu hebben we ook voor onze clienten een gedragscode opgesteld.
Als u hier klikt, kunt u onze gedragscode en tevens ook onze algemene voorwaarden nagaan.