i-quip | beschikbaar domein | available domain


gereserveerd, maar beschikbaar

Deze domeinnaam is door i-quip strategisch voor één van onze mogelijke relaties gereserveerd.
Wij zijn hierover in gesprek, maar hiervoor hebben wij echter expliciet géén opdracht ontvangen.

Dit betekent daarmee dat deze domeinnaam - in geval van een goede aanbieding uwerzijds - alsnog aan u of uw organisatie kan worden overgedragen.

Wij melden uw serieuze belangstelling uiteraard strikt anoniem bij onze relatie.
Deze heeft wat ons betreft primair de keuze.

Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

reserved, but available

This domain is strategically claimed by i-quip on behalf one of our prospects.

We hope to receive an order, but we explicit do not have any agreement in any way.

This means you - or your organisation - are welcome to make a reasonable offer to own this domain.

Of course our prospect will be informed about this interest (not by whom) in this specific domain, and has the final choice.

I hope you'll respect this.